O projektu

Název: Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Operační program: Věda a výzkum pro inovace
Prioritní osa: 4 Infrastruktura na vysokých školách pro výuku spojenou s vědou a výzkumem
Reg. číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0150

Cíle projektu

Cílem projektu, jehož realizace byla zahájena 1. května 2011 a jeho ukončení se předpokládá do 31. prosince roku 2013, je vznik nové části budovy Pedagogické fakulty UP ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí o celkové ploše 5 304 m2. Z této plochy připadá celých 1 506 m2 na plochy spojené s terciálním vzděláváním a 568 m2 je určeno pro výzkumné a výukové laboratoře.

Realizace

Realizace v historii Pedagogické fakulty výjimečného a v rámci obdobných projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jedinečného projektu přispěje významnou měrou k rozvoji vzdělanosti v regionu Střední Morava. Má ovšem také dopad nadregionální: zkvalitnění a další rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu studentů doktorských studijních programů, zkvalitnění vzdělávání mladých vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a oborových didaktik.

Realizací projektu, jenž je součástí integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, budou naplněny dvě vzájemně synergické části:

  • Vzdělávací – v projektu je plánováno interaktivní propojení vzdělávacích i výzkumných prostor prostřednictvím vnitřní sítě fakulty (a to i multimediálně). Zvýší se tak potenciál prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum v podobě učeben a odborně specializovaných a vývojových laboratoří. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení pedagogických aktivit s výzkumnými a vývojovými v jeden celek.
  • Výzkumná – rozšíření a prohloubení výzkumu z oblasti speciálněpedagogické, pedagogické i oborově didaktické, a to v kontextu spojení s výzkumem a vývojem nových vzdělávacích i informačních technologií, výzkumem v oblasti kybergroomingu či kybermobbyingu. Součástí areálu je i plánované výzkumné centrum akcentující výzkum moderních technologií pro usnadnění integrace a vzdělávání osob s handicapem. Realizované i plánované výzkumné a vědecké aktivity jsou vždy spojeny s tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů.
Dostavba PDF

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc

© 2022 Dostavba PdF UP v Olomouci   |   OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007-2013

Powered by CMS FLYNN