O fakultě

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.

Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého.

Rozvoj Pedagogické fakulty

Cílem Pedagogické fakulty je vychovávat odborné a vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Rostoucí zájem studentů, který je ovlivněn nabízením atraktivních studijních oborů a velkou uplatnitelností absolventů na trhu, však naráží na prostorově omezenou kapacitu budovy PdF UP. Směr bádání fakulty se zaměřuje na environmentální, biologickou, informační a technickou oblast. Výzkum a vývoj je orientován na mnoho tradičních i inovativních oblastí podle zaměření jednotlivých pracovišť.

Program rozvoje fakulty vychází z dlouhodobých priorit nejen fakulty ale i Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je vybudovat moderní, efektivní, konkurenceschopnou fakultu, která bude pro české i zahraniční studenty a pedagogy zajímavá a bude pro své absolventy znamenat jednoznačnou známku kvality.

Rozvojové aktivity se týkají všech základních oblastí života fakulty – vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, budování její infrastruktury a zajišťování investiční činnosti, oblasti zahraničních styků, vnějších vztahů i sociálního zabezpečení zaměstnanců a studentů.

Fakulta věnuje mimořádnou pozornost rozvoji vzdělávacích aktivit a to i s mezinárodním přesahem. Zvláštní důraz je položen na budování špičkovým vědecko-výzkumným týmům a s tím souvisejícím zajištěním moderního technického zázemí pracovišť.

Budování infrastruktury a investiční rozvoj fakulty je v současné době jednoznačně svázán se dvěma stěžejními záměry přesahujícími svými rozměry fakultní měřítka.

Dostavba PDF

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc

© 2022 Dostavba PdF UP v Olomouci   |   OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007-2013

Powered by CMS FLYNN